18 mars, 2022

Debattartiklar

Debatt – Ställ inte kraftslag mot varandra

Den 24 februari skrev SKGS tillsammans med Svensk Vindenergi i en debattartikel på Alltinget att alla kraftslag behövs i elektrifieringen.

Politikens viktigaste fråga är inte att peka ut om kärnkraft eller vindkraft ska byggas – utan hur man kan skapa de bästa möjliga förutsättningarna för de investeringar som behövs för klimatomställningen. Målet bör vara att ingen grön industriell investering ska nekas i Sverige. Det skriver Johan Bruce, SKGS – Basindustrins energisamarbete, och Daniel Badman, Svensk vindenergi.

Läs hela artikeln här