08 maj, 2015

Nyhetsbrev

Den senaste politiska utvecklingen på den svenska energimarknaden

Utskick från SKGS med information om Vattenfalls besked om förtida stängning av Ringhals 1 och 2.

Hej!

Vattenfalls besked om förtida stängning av Ringhals 1 och 2 har lett till att temperaturen i debatten om den svenska energipolitiken har höjts avsevärt, inte bara inom landets gränser utan också i bland annat Finland.

SKGS har analyserat orsaker till och förväntade effekter av Vattenfalls beslut. Att kraftverk nu börjar slås ut ser vi som ett resultat av politiska beslut och vi oroas starkt över att risken för effektbrist rycker närmare. Vi upprepar att det nu är mycket viktigt att Energikommissionens uppdrag omformuleras, så att det omfattar tiden från 2018 och framåt.

Energipolitik handlar om att skapa förutsättningar för konkurrenskraft, jobb och välstånd. Vi uppmanar därför energiminister Ibrahim Baylan att ta chansen att göra om för att göra rätt!

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila till energiperspektiv@skgs.org

Med vänlig hälsning,
Tom Erixon
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet här