12 mars, 2013

Aktiviteter

Den svenska ambitionen när det gäller klimatomställning är hög, men är målen realistiska?

En ny studie från Profu visar att utmaningarna är väldigt stora. ”Om vi inte inser det så kommer vi att misslyckas”, säger Bo Rydén, Profu.

Idag talas det ofta om att ställa om energisystemet, att all energi ska vara förnyelsebar och att klimatutsläppen helt ska försvinna. Men är det realistiskt?

Konsultföretaget Profu har publicerat en studie, gjord på uppdrag av Svenskt Näringsliv och SKGS – Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet. Studiens syfte var att blicka fram mot 2050 och analysera olika framtidsscenarier och vilka utmaningar de medför. Resultaten diskuterades vid ett seminarium med deltagare från såväl myndigheter, industri och politiker.

– Globalt sker en utveckling mot lägre kostnader och ökad tillgång på energi, främst ledd av skiffergasexplosionen i USA. Vi ställer frågan vad olika vägval innebär för ekonomin och näringslivets konkurrenskraft i Sverige och Europa i framtiden. Hur vi ska kunna vara konkurrenskraftiga. Dessvärre har energi- och klimatpolitik blivit en allt mer politiskt taktisk fråga, sade Lina Palm, Energidirektör på SKGS.

Studien visar att utmaningarna i klimatomställningen i Sverige och EU är mycket stora. Att nå 100 procent förnybart till 2050 är osannolikt och det kommer inte gå att ställa om till ett klimatneutralt energisystem med stor del förnybart utan att el- och koldioxidpriserna stiger kraftigt.

– Det är viktigt att vi inser att omställningen är en väldigt stor utmaning och inte inbillar oss något annat. Om vi inte inser det så kommer vi att misslyckas. Industri och transporter är de sektorer som förväntas ställa om mest i Sverige och där är också utmaningarna som störst, sade Bo Ryden från Profu, som tagit fram underlaget till rapporten.

Borealis, leverantör av innovativa lösningar inom polyolefiner, baskemikalier och konstgödsel, berörs i allra högsta grad av diskussionen. Anders Fröberg, vd för Borealis i Stenungsund, välkomnade rapporten.

– Det är bra att vi börjar prata om det. Många tror att omställningen är enkel, men det kommer att bli svårt. Det gäller att hitta smarta lösningar och satsa på forskning och utveckling.

Sverige har genomgått en stor omställning sedan 1970-talet då vi hade ett väldigt högt oljeberoende. Men de utmaningar som väntar till 2050 är mycket större, menade Bo Rydén.

– Vi gör klokt att gå i takt med vår omvärld, att försöka gå före i politisk ambition kan leda fel. Men det kommer att krävas kraftfulla styrmedel och tuffa politiska beslut framöver, konstaterade han.

På plats fanns riksdagsledamöter från båda lägren. Cecilie Toftby-Tenfjord, moderaterna, ansåg att rapporten väl speglar den diskussion som pågår i politiken angående framtida scenarier och vilka kostnader det innebär.

– Det är bra att lyfta upp frågan om hur realistisk ambitionen är och föra en bred diskussion med miljöorganisationer, näringsliv och politiker. Ska vi ta oss an utmaningen måste vi ha en politik som gynnar svenska företag, sade hon.

Socialdemokraternas Ingemar Nilsson betonade vikten med en långsiktig energipolitik.

– Jag håller inte med om att vi politiker taktiserar i frågan. Det är viktigt med en långsiktig energipolitik, det vore bra för alla aktörer, sade han.

Ladda ner Executive summary från Profu – En realistisk framtidsbild? En utvärdering och analys av aktuella energi- och klimatscenarier för 2050

Ladda ner rapport från SKGS och Svenskt Näringsliv – En hållbar energi- och klimatpolitik