14 november, 2011

Nyheter

Det är kallt

Varje dag rapporterar media om kylan och stigande elpriser. De senaste vintrarna har gjort det väldigt tydligt att vi behöver en väl fungerande kärnkraft och att det inte är acceptabelt att basera vår elförsörjning på dyr fossilbaserad import.

Fokus i rapporteringen ligger naturligtvis på privatpersoner, inte på industrin. Inte så konstigt, det är privatpersoner som köper tidningar, inte industrin eller företag. Vi ska dock inte glömma vilka konsekvenser som stigande elpriser får för industrin. Svensk basindustri är en av Sveriges viktigaste arbetsgivare och exportörer och höga produktionskostnader påverkar direkt och indirekt svensk välfärd.

Basindustrin – Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet – är ryggraden i svensk industri och en förutsättning för tillväxt, välstånd och service i Sverige. Basindustrin förädlar svenska råvaror för en internationell marknad och är i stor utsträckning lokaliserad till sysselsättningssvaga regioner. Tillgång till energi till konkurrenskraftig kostnad är en förutsättning för basindustrins verksamhet och utveckling. SKGS:s mål är därför att säkerställa att basindustrin har tillräcklig tillgång till klimatneutral elenergi för att upprätthålla konkurrenskraften på en global marknad.

Det beslut som fattade i juni 2010, som innebar att uttjänta reaktorer får ersättas med nya, är ett stort steg för att säkerställa elproduktion till ett konkurrenskraftigt pris. Det finns dock mycket att göra för att verkligen garantera att elen produceras. Underhållsarbete och uppgraderingar måste säkerställa och skötas på ett bättre sätt. De senaste vintrarna visar att vi behöver en väl fungerande kärnkraft. Det är inte acceptabelt att basera vår elförsörjning på dyr fossilbaserad import. Varken för privatpersoner, som ser sina uppvärmningskostnader skjuta i höjden, eller för industrin som är så oerhört beroende av el för att kunna producera.

Sverige borde ta ytterligare ett steg och tillse att kärnkraften får än bättre spelregler än idag. Kanske vore det läge att fundera kring om ytterligare reaktorer borde planeras för? Den som väljer att investera i ny kärnkraft måste dock, dessutom, känna att junibeslutet vilar på en stabil politisk grund och kunna känna trygghet i att beslutet inte rivs upp efter nästa riksdagsval. Det krävs en långsiktighet i energipolitikern. Vi sätter nu vårt hopp till att Socialdemokraterna, befriade från det rödgröna samarbetet, vågar tänka långsiktigt och klokt i energifrågorna. Bland de borgerliga partierna finns en klar linje rörande kärnkraftens framtid, något vi från SKGS håll länge strävat efter.

Långsiktighet och trygghet i energipolitiken. Det är vad vi som företrädare för svensk basindustri önskar inför det nya året. I och med upplösningen av det organiserade rödgröna samarbetet ser vi också att detta kanske kan ske.