16 maj, 2021

Debattartiklar

Di Debatt – Regeringen håller på att stoppa kärnkraften

Nu riskerar vi alltså en situation där planerbar produktion i södra Sverige tvingar stänga ner på grund av regeringens oförmåga att ta beslut slutförvarsfrågan med höga elpriser som följd, skriver SKGS på Di Debatt.

Regeringens oförmåga att ta beslut i frågan om slutförvaret riskerar nu att stoppa produktionen i de svenska kärnkraftverken 2024 om inte beslut tas inom kort. Bristen på planerbar produktion i södra Sverige till följd av nedläggningen av kärnkraft har lett till ett kraftsystem med små marginaler. Nu riskerar vi alltså en situation där ytterligare planerbar produktion i södra Sverige tvingar stänga ner på grund av regeringens oförmåga att ta beslut slutförvarsfrågan med höga elpriser som följd.

70 procent av industrins elanvändning sker i södra och mellersta Sverige. Konkurrenskraftiga elpriser är en förutsättning för basindustrin. Regeringen behöver nu ta sitt ansvar och ta beslut om det svenska slutförvaret utan dröjsmål.

Läs hela artikeln här eller ladda ner den på länken nedan.