15 januari, 2007

Debattartiklar

Effektiviseringarna biter inte på elpriset

I DI 3/1 anklagar tekn dr Göran Bryntse svensk skogsindustri för att inte göra tillräckligt varken för att spara energi eller för att producera energi i egen regi. Branschen skulle således ha sig själv att skylla när den nu pressas av höga energikostnader.

Ingenting kunde vara mer felaktigt.
Den svenska skogsindustrin har under de senaste två åren satsat ungefär 6 miljarder i energibesparing och egen energiproduktion. Den ligger i täten när det gäller att införa ny teknik. Ett exempel är SCAs nya sodapanna på Östrands massafabrik, en investering på 1,6 miljarder kronor. Den utnyttjar världsledande teknik och producerar dubbelt så mycket el av biobränslen som den gamla pannan. Bara detta bruk producerar nu lika mycket elektricitet som två tredjedelar av hela den svenska vindkraftsparken.
Ett annat exempel är Holmen som med stöd av Energimyndigheten ska satsa upp mot 500 miljoner kronor på det planerade projektet ”Elenergieffektiv teknik för tillverkning av mekanisk massa för tidnings- och katalogpapper”.
För den energiintensiva industrin är investeringar i energibesparingar och effektivare energianvändning ett överlevnadsvillkor. Så gott som samtliga bolag inom den energiintensiva basindustrin deltar t ex i det statliga programmet för energieffektivisering. Industrins totala energianvändning har varit i stort sett oförändrad sedan 1970, samtidigt som produktionen ökats tre gånger om.
Problemet är att det inte räcker. Elpriserna har mer än fördubblats på två år. En varm och regnig vinter har sänkt spotpriset på el från höstens rekordnivåer, men de priser som erbjuds på längre sikt är lika höga som under hösten.
Dessa höga elpriser hotar sysselsättningen för uppemot 400 000 direkt och indirekt sysselsatta i den energiintensiva basindustrin!
En effekt är att investeringar i ökad produktion och produktutveckling nästan har upphört inom stora delar av basindustrin. SCA har lagt en miljardinvestering i en ny pappersmaskin på is. Rottneros flyttar en nästan ny fabrik i Utansjö till länder där energikostnaden är lägre.
De här höga elpriserna är resultatet av politiska beslut, delvis i Sverige, delvis i Europeiska Unionen. Det är politik och inte marknad som är orsaken till att ett fåtal energiföretag i Sverige gör miljardvinster samtidigt som deras kunder i industrin blöder.
Vill vi behålla en världsledande industri i Sverige och den sysselsättning och välfärd som denna industri genererar, då krävs nya politiska beslut – beslut som öppnar för ökad energiproduktion till konkurrenskraftig kostnad, som bryter det förödande sambandet mellan koldioxidskatter och priset på el som producerats med vatten- och kärnkraft och som öppnar för en sund konkurrens mellan energiproducenter.
Lars-Erik Axelsson, SKGS – Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet