14 december, 2010

Nyheter

Efter valet

Under valrörelsen framkom inga konkreta besked om hur partierna vill skapa tillväxt och fler jobb. För basindustrin är det tydligt att det framförallt är energi- och transportpolitiken som sätter käppar i hjulen för möjligheten att skapa fler jobb. Dessa viktiga frågor, som utgör grund för Sveriges framtida välstånd, diskuterades dessvärre inte i den omfattning som vi önskat.

Energifrågan diskuterades nästan inte över huvud taget. Varken alliansen eller de rödgröna hade något att vinna på en diskussion om energiförsörjningen. Regeringen lutade sig mot det viktiga beslutet som fattades i juni månad, som möjliggör att Sveriges tio gamla kärnkraftsreaktorer kan ersättas av lika många nya, säkrare och effektivare, när de gamla tas ur drift. De rödgröna hänvisade till sitt gemensamma valmanifest, där all politik de avsåg genomföra vid en valseger fanns nedtecknad.

När Fredrik Reinfeldt presenterade regeringsförklaringen i början av oktober talade han specifikt om energiförsörjningen. Han talade bland annat om att utveckla ett tredje ben i elförsörjningen för att säkerställa försörjningstryggheten och minska sårbarheten. Regeringen ser kärnkraften som en fortsatt mycket viktig del av svensk elproduktion under lång tid framöver. Några statliga subventioner till ny kärnkraft kommer dock inte att ges. Reinfeldt pekade också på vikten av god tillgång till energi för att främja företagande, särskilt i glesbygd.

För SKGS har den största oron gällt vad som händer med energiförsörjningen. För att kunna investera behövs el till konkurrenskraftiga priser och det går inte att komma runt att kärnkraft och vattenkraft är de enda tillgängliga tekniker för att skapa energi till rimliga kostnader utan att bidra till växthuseffekten. Därför var det oerhört viktigt för industrin att Sveriges Riksdag i juni fattade ett beslut som möjliggör att Sveriges tio gamla kärnkraftsreaktorer kan ersättas av lika många nya, säkrare och effektivare, när de gamla tas ur drift. Den nya energipolitiken har dessutom visat sig ha starkt stöd hos svenska folket. Enligt en opinionsundersökning från SIFO på uppdrag av SKGS anser 57 procent att riksdagsbeslutet i juni var bra. Bara 28 procent vill riva upp beslutet och återinföra ett förbud mot att ersätta gamla reaktorer med nya.

Centerpartiets Maud Olofsson fortsätter som näringsminister och får nu dessutom titeln energiminister. Anders Carlgren, även han (C), får förtroendet att vara miljöminister även denna mandatperiod. Catharina Elmsäter-Svärd (M), tidigare bland annat ordförande i Miljö- och Jordbruksutskottet och Finanslandstingsråd i Stockholm, utsågs till ny infrastrukturminister.

Även inom de politiska partierna sker omflyttningar och utnämningar. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har hittills meddelat att partisekreterarna lämnar sina positioner. För Moderaterna har Sofia Arkelsten utsetts. Hon var tidigare miljöpolitisk talesperson och en uttalad kärnkraftsförespråkare. Nina Larsson är Folkpartiets nya partisekreterare. Hon har tidigare bland annat varit ersättare i näringsutskottet och även hon en stark röst för kärnkraften. Centerpartiet och Kristdemokraterna har ännu inte utsett en efterträdare till Anders Flanking (C) och Lennart Sjögren (KD) som tills vidare stannar kvar i partisekreterarrollen.

På den rödgröna sidan har Socialdemokraterna tillsatt en så kallad kriskommission som ska se över partiets politik. Förhoppningsvis kan denna översyn leda till att även Socialdemokraterna öppnar upp för mer pragmatiska lösningar kring kärnkraftsfrågan.

Regeringspartierna har nu att leva upp till industrins förväntningar. Trygg tillgång till koldioxidfri och konkurrenskraftigt prissatt el och effektiva transportlösningar är överlevnadsfrågor för svensk basindustri. De politiska partierna måste nu visa att de inte bara i ord utan också i konkreta förslag vill ge industrin möjlighet att fortsätta utvecklas. Vi ser fram emot en fortsatt diskussion med politikerna kring hur vi tillsammans skapar världens bästa industriklimat.

Ministrar: Närings- och energiminister: Maud Olofsson (C) Miljöminister: Andreas Carlgren (C) Infrastrukturminister: Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Talespersoner i energifrågor:

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Eva Flyborg (FP)

Maud Olofsson (C) Mats Odell (KD)

Lars Johansson (S) Maria Wetterstrand (MP)

Kent Persson (V) Lars Isovaara (SD)

 

Partisekreterare:                             Statssekreterare:

Sofia Arkelsten (M)                         Näringsfrågor: Catharina Håkansson Boman (C) Nina Larrson (FP)                              Energifrågor: Daniel Johansson (C)

Anders Flanking (C)                       Infrastrukturfrågor: Carl von der Esch (M)

Lennart Sjögren (KD)

Ibrahim Baylan (S)

Agneta Börjesson (MP) Anki Ahlsten (V) Björn Söder (SD)