03 maj, 2016

Remissyttranden

Efterfrågeflexibilitet

SKGS har till Energimarknadsinspektionen (Ei) lämnat in synpunkter på Ei:s förslag till åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet.

Läs synpunkterna här