16 maj, 2018

Nyheter

Elkostnadens inverkan på konkurrenskraften

Under seminariet deltog representanter för stål-, gruv- och skogsindustri som alla betonade vikten av svensk basindustris konkurrenskraft, samt elkostnadens betydelse för denna.

SKGS ordförande Carl-Michael Raihle inledde seminariet med att identifiera två nyckelord: elkostnad och konkurrenskraft. Raihle varnade för att bara fokusera på elpris:

– Jag tror att det är viktigt att vi faktiskt pratar om totalkostnaden för el, för det är den som är viktigt för oss i basindustrin. Den andra saken som är väldigt viktig är konkurrenskraft. Vi jobbar i en global marknad, det vill säga att våra produkter säljs över hela världen och 80 procent av det vi gör inom basindustrin går på export. Det betyder att prismässigt är det extremt viktigt att vi kan möta våra konkurrenter och en del av vår kostnadsbild ligger just i elkostnaden, betonade Carl-Michael Raihle.

Han menar att det är av yttersta vikt att Sverige som land säkerställer att det finns en konkurrenskraftig, stabil elförsörjning, Traditionellt har Sverige haft en konkurrensfördel genom låga elkostnader. Carl-Michael Raihle menar att den här konkurrensfördelen till viss del har kompenserat för Sveriges konkurrensnackdelar, exempelvis att det är en liten marknad med ett högt kostnadsläge, som dessutom befinner sig långt bort från huvudmarknader.

Carl-Michael Raihle diskuterade även konkurrensen mellan Sverige och andra länder i form av nya satsningar och investeringar:

– När man ska göra investeringar, när man ska göra nysatsningar, funderar man på den mest effektiva, den mest stabila och den mest kostnadseffektiva placeringen. Det gäller att Sverige kommer väl ut i jämförelserna om vi ska kunna locka nya investeringar.

I seminariet deltog även Kerstin Konradsson, direktör för Boliden Smältverk, och Paola Zetterberg-Eriksson, Head of Group Purchasing på Ovako. De var båda överens om att konkurrensen på marknaden är hård, och att priset är det som i stor utsträckning avgör om man får sälja eller inte.

– Det som är viktigt att förstå när det gäller Boliden som är råvaruproducent, är att vi är pristagare, det vill säga vi sätter inte priset på vår produkt. Det sätts på en global metallbörs. Det betyder att vi konkurrerar globalt genom vår kostnadsposition, det är egentligen vårt enda sätt att konkurrera, sade Kerstin Konradsson.

Carl-Michael Raihle, SKGS ordförande, Paola Zetterberg-Eriksson, Head of Group Purchasing på Ovako och Kerstin Konradsson, direktör för Boliden Smältverk.
Carl-Michael Raihle, SKGS ordförande, Paola Zetterberg-Eriksson, Head of Group Purchasing på Ovako och Kerstin Konradsson, direktör för Boliden Smältverk.

Efter att ha läst rapporten delar de båda bilden av att de trodde att Sveriges elkostnad var mer förmånlig än vad den egentligen är.

– Rapporten visar att det inte är så förmånligt här, vi har ju alltid trott det, att vi ändå har en ganska bra prissättning på elen, som är en viktig konkurrensfaktor för att kompensera för andra kostnader. Men vi ligger ju nära de andra och vad jag tror framåt är att vi kommer komma ännu närmare varandra vid jämförelser av elkostnad, vilket tar bort vår konkurrensfördel, sade Paola Zetterberg-Eriksson.