28 augusti, 2006

Pressmeddelanden

Elpriset: Partierna stoppar huvudet i sanden

Svensk basindustri är beroende av konkurrenskraftig el. Sverige har nu Europas högsta elpris.

SKGS har frågat riksdagspartierna hur den svenska elproduktionen ska öka. Resultatet oroar basindustrin.

– Partierna tar inte problemet med elbristen på allvar. Socialdemokraterna svarar att vi haft elexport, men idag talar ju verkligheten ett annat språk med en massiv elimport, säger Jan Svärd, ordförande för SKGS.

Socialdemokraterna hävdar att: ”elpriserna i Norden fortsätter att vara avsevärt lägre än elpriserna i övriga Europa”. Miljöpartiet ställer den retoriska frågan: ”Vad är problemet?”

– Vi kan svara på miljöpartiets fråga. Problemet är att de svenska elpriserna har stigit med 100 procent sedan augusti 2005, vilket akut hotar flera mindre massa och pappersbruk. På sikt hotas tusentals jobb, säger Jan Svärd.

Samtidigt svarar partierna att det är viktigt att basindustrin kan öka produktionen. Socialdemokraterna pekar särskilt på behovet av säker tillförsel av el.

– Det känns väldigt bra att det finns en så stor politisk enighet kring basindustrins betydelse för samhällsekonomin och att det finns stöd för att vi ska kunna växa ännu mer. Däremot känns det väldigt märkligt att elpriset kan tillåtas stiga med 100 procent på ett år utan någon reaktion, säger Jan Svärd.

Kärnkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen men ska avvecklas enligt ett riksdagsbeslut. Partierna fick frågan om de vill avveckla ytterligare reaktorer nästa mandatperiod. Inget av de tillfrågade partierna kräver avveckling, men Socialdemokraterna och Miljöpartiet utesluter det inte. Vänsterpartiet svarade inte på enkäten men partiledaren Lars Ohly gick den 4 augusti ut och krävde avveckling av ytterligare en reaktor under nästa mandatperiod.

– Det finns ingen som helst tvekan om att en förtida avveckling av kärnkraften kommer att få negativa konsekvenser för svensk sysselsättning och tillväxt. Att vi idag saknar löfte från flera partier att inte avveckla reaktorer skadar möjligheterna till nya investeringar i Sverige, säger Jan Svärd.

Jan Svärd
Ordförande SKGS

För ytterligare information: Lars-Erik Axelsson: 08-762 79 49

Ladda ner enkäten här (powerpoint)