15 september, 2006

Debattartiklar

Elpriset slutet på epoken Fiskeby bruk

Torbjörn Hansen, vd för Graphic Packaging, beskrev i en debattartikel i Dagens Industri den 14 september hur det höga elpriset hotar Fiskeby bruks framtid. Här kan du läsa artikeln.

Graphic Packaging International Sweden AB, med säte i Fiskeby strax utanför Norrköping, är Sveriges äldsta pappersbruk. Verksamheten startades 1637 på uppdrag av drottning Kristina. Bruket tillverkar och säljer 160 000 årston kartong, baserat på 100 procent returfibrer. Stora investeringar är gjorda i bruket för att kunna återvinna exempelvis mjölkkartonger, så att det nationella återvinningsmålet för förpackningar kan uppnås. Vi är drygt 300 stolta och kompetenta medarbetare som för traditionen vidare.

Fiskeby förbrukar motsvarande 17 000 hushålls årsbehov i energi och vi sparar så mycket som möjligt. Vi förbrukar minst energi per producerat ton i hela branschen. Vi är bäst i klassen på de flesta av parametrarna vi själva kan styra. Fiskebys resultat före energikostnader är bäst i branschen.

Elpriserna har dock gjort att tidigare års rekordresultat helt har eliminerats. Bruket går för närvarande med förlust och om framtida elpriser enligt Nordpools noteringar blir gällande, kommer Fiskeby fortsättningsvis också att leverera negativa resultat. Bolagets egna kapital är relativt snart förbrukat och epoken ett minne blott.

Våra konkurrenter har för närvarande fördelar i lägre elpriser och har möjligheten att producera processånga med naturgas. Processångan utgör mer än två tredjedelar av ett normalbruks energivärde. Vi har inte tillgång till naturgas, vilken för närvarande har ett pris motsvarande en tredjedel av det svenska elpriset. Vi måste förlita oss till dyr olja eller el och elpriserna är för närvarande dessutom högre i Sverige än i övriga Europa.

Vi har efter statsministerns uppmaning till Rottneros tagit direktkontakt med Vattenfall, för att handla el förmånligare än till Nordpools noteringar. Men Vattenfall medverkar inte till sådana avtal. Lagt kort ligger, Nordpools priser gäller. När överutbud förelåg på den nordiska elmarknaden i somras, sålde Vattenfall el marginellt till Polen för 30 öre/kWh, jämfört med 60 öre som noterat pris i Sverige. Svenska konsumenter och svensk elintensiv industri får i alla fall inte dessa attraktiva erbjudanden.

Statsministern har under senare tid sagt att basindustrin ska vi värna om. Han har vidare sagt att de svenska elpriserna ska vara lägre än på kontinenten. Tyvärr finner vi ingen substans i dessa påståenden.

Förutsatt att statsministern inte rör sig med massa tomma ord eller löften, är han när som helst välkommen att presentera alternativa lösningar för Fiskeby och den svenska basindustrin.

Torbjörn Hansen, vd Graphic Packaging International Sweden AB