12 mars, 2013

Rapporter

En hållbar energi- och klimatpolitik

Är energi- och klimatpolitiken en ny version av Kejsaren utan kläder?

en_h_llbar_energi-_o_35814a-1Det sägs att det är lätt att ”ställa om” energisystemet. Att vi självklart och enkelt ska nå noll klimatutsläpp och kanske ett helt förnybart energisystem. Men är det realistiskt eller är det bara en ny version av sagan om kejsaren utan kläder? Globalt sker en utveckling mot lägre kostnader och ökad tillgång på energi, ledd av skiffergasexplosionen i USA och även peak-oil verkar ha skjutits fram. Det saknas fortfarande ett globalt ramverk för klimatet. Att diskutera vad olika energi- och klimatpolitiska vägval innebär – för ekonomin och näringslivets konkurrenskraft i Sverige och EU i en globaliserad värld – anser vi är nödvändigt.

Läs rapporten