18 september, 2006

Pressmeddelanden

En ny regering bör bjuda in basindustrin

Anders Ullberg, ordförande i Boliden och engagerad i frågan om basindustrins elförsörjning kommenterar mot bakgrund av valresultatet pågående utredningar om elmarknaden.

’- Maktskiftet innebär ingen förbättring för basindustrin om man nu inte går från ord till handling när det gäller elförsörjningen. Ett första steg bör vara att den nya regeringen sätter sig ner tillsammans med basindustrin och diskuterar ett åtgärdsprogram, säger Anders Ullberg.

– Den avgående regeringen tillsatte nyligen sin tredje utredning om elmarknaden på mindre än ett år. Det är bra att dessa analyser genomförs, men politiken måste framförallt innehålla konkreta åtgärder. Det är den förväntan vi har på en ny regering.

– Ett av de övergripande målen i svensk energipolitik – att industrin ska ha tillgång till el till internationellt konkurrenskraftiga priser – har havererat. Därför efterlyser basindustrin ett särskilt åtgärdsprogram. Utöver redan pågående utredningar bör detta omfatta följande åtgärder:

  • Ta bort hinder för nya aktörer som kan erbjuda konkurrenskraftig elkraft genom att stötta tillkomsten av infrastruktur för import av elkraft, utbyggnad av ny effektiv kraftvärme och utbyggnad av vattenkraft.
  • Slopa avvecklingslagen för kärnkraft och genomför ingen ytterligare kärnkraftsavveckling.
  • Ta bort förbudet att bygga ny kärnkraft.
  • Gå från tanke till handling när det gäller möjligheten för basindustrin att erhålla långa kontrakt till konkurrenskraftiga villkor med Vattenfall.
  • Bjud in basindustrin till samarbete och tillsätt en gemensam beredning om industrins elförsörjning.

– Sverige har inom några områden en basindustri som är i världsklass och som står för en stor del av exporten. Vi har också goda förutsättningarna för konkurrenskraftig elproduktion inom landet. Låt oss bygga vidare på dessa styrkefaktorer, säger Anders Ullberg avslutningsvis.

För mer information:
Lars-Erik Axelsson, SKGS 08-762 79 49