12 mars, 2013

Rapporter

En realistisk framtidsbild?

En utvärdering och analys av aktuella energi- och klimatscenarier för 2050.

Vad är en realistisk framtidsbild?

profu-executive-summary---energi--och-klimatscenarier-v4-1En långsiktigt trovärdig energi- och klimatpolitik är en viktig del i hur vi skapar ett konkurrenskraftigt Sverige som är attraktivt för långsiktiga investeringar. Profu har, på uppdrag av Svenskt Näringsliv och SKGS, utvärderat och analyserat en lång rad energi- och klimatscenarier i syfte att blicka fram mot 2050 – vad är en realistisk framtidsbild? Hur kan vi kombinera höga klimatambitioner med konkurrenskraftiga energipriser och säker tillgång på el? Resultaten är både intressanta, skrämmande och viktiga.

Läs rapporten