06 mars, 2015

Pressmeddelanden

Energikommissionen måste fokusera på konkurrenskraft

– Det är välkommet att energikommissionen nu kan inleda sitt arbete. Sveriges energiförsörjning står på sikt inför stora utmaningar. Därför uppskattar vi att energiminister Ibrahim Baylan idag markerar att kommissionens arbete ska drivas utan låsningar mot något energislag och att användarperspektivet kommer att ingå som en viktig del i kommissionens analys.

Det säger Anna Holmberg, energidirektör vid SKGS, basindustrins energisamarbete, i en kommentar till regeringens besked idag om att en energikommission nu ska inleda sitt arbete.

– En stor utmaning för energikommissionen är att stärka landets konkurrenskraft och värna svenska arbetstillfällen. Det måste vara en prioriterad uppgift för alla kommissionens ledamöter.

– Efter 2020 kommer en stor del av såväl dagens kärnkraftverk som dagens vindkraftverk att närma sig slutet på sin tekniska och ekonomiska livslängd. Om Sverige ska ha en konkurrenskraftig basindustri och samtidigt minska koldioxidutsläppen genom övergång från fossila bränslen till el behövs omfattande investeringar i ny kraftproduktion. Kommissionen måste leverera förslag som säkerställer förutsättningar för sådana investeringar som bidrar till konkurrenskraft, avslutar Anna Holmberg.

För ytterligare information:
Anna Holmberg, energidirektör SKGS, 08-762 72 44