15 februari, 2016

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #1 2016

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Hej!

Nu är det är dags för pragmatisk politik!

Även om 2016 fortfarande är ungt har den svenska energidebatten utan tvekan dragit igång med full fart. Det är givetvis Vattenfalls och Unipers besked om att landets samtliga kärnkraftverk kan komma att stängas i förtid som höjt temperaturen, men fler och fler röster lyfter också fram att vatten-kraften kämpar i rejäl motvind.
SKGS ser mycket allvarligt på situationen för framtidens elförsörjning. Skulle alla kärnkraftreaktorer stängas i förtid och vattenkraftens produktionsförmåga bli lägre kan inte basindustrin längre lita på att det finns tillgång till leveranssäker el till internationellt konkurrenskraftiga priser i Sverige.
Detta är inte en utveckling vi vill se, eftersom den direkt skulle slå mot vår förmåga att producera och därmed också mot jobben och välfärden. Vi uppskattar att energiministern vid flera publika tillfällen betonat vikten av att under våren hitta en lösning. Nu är det upp till bevis för ministern, men också för alla övriga riksdagspartier i Energikommissionen. Det är dags att lägga partipolitisk taktik åt sidan och istället ta fram den pragmatiska realism som situationen kräver. Och se till att göra det snabbt! Annars kan historien komma att visa att 2016 blev ett ödesår för elproduktionen.

Med vänlig hälsning

Anna Holmberg
Energidirektör SKGS

Läs hela nyhetsbrevet här