19 januari, 2017

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #1 2017

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Energiminister Ibrahim Baylan (S) kallade till presskonferens den 15 december. Beskedet var tydligt: Dagens elnätsreglering måste förändras för att säkerställa att elnätsbolagen inte kräver oskäliga nätavgifter av landets elkunder.

SKGS välkomnar att regeringen uppmärksammar denna problematik. Våra medlemmar noterar att elnätsavgifterna på senare år har ökat kraftigt och därigenom riskerar också systemkostnaden för el att drivas upp. Det försvårar i sin tur långsiktiga investeringsbeslut för stora basindustriföretag, vilket är ohållbart om Sverige ska vara en av världens ledande industrinationer.

Svensk basindustri samlar några av landets största elkunder och tillsammans förädlar vi en tredjedel av den el som förbrukas i Sverige. Vi står även för en femtedel av den svenska exporten och priserna på våra produkter sätts på den globala marknaden. Därför kan vi inte flytta över de ökade kostnaderna för elnätsavgifterna på det vi exporterar, utan vi måste hämta hem kostnadsökningar genom effektiviseringar i produktionen.

Vi ser fram emot Energimarknadsinspektionens arbete under det innevarande året med att utforma en ny reglering för elnätsavgifterna, vilken väntas träda i kraft 2020. Under den processen vill SKGS vara en aktiv och konstruktiv part i vad som förhoppningsvis blir en hållbar elnätsreglering.

Carl-Michael Raihle
Ordförande, SKGS

Läs det senaste nyhetsbrevet här!