24 mars, 2016

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #2 2016

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Hej!

Det är knappast en överdrift att jag skriver min första ledare i rollen som ordförande för SKGS i en av de mest intressanta, men också mest utmanande tiderna för det svenska elsystemet.

Sverige har fortfarande ett av världens främsta elsystem, men det kan förändras inom loppet av några år. Fyra av landets tio reaktorer är stängda senast 2020 och fler kan det bli om kärnkraftsägarna inte får mer ekonomiskt hållbara spelregler. Även vattenkraften står inför ekonomiska utmaningar och hot om regleringar som försvårar nödvändiga reinvesteringar och som kan leda till att betydande delar av produktionen går förlorad.

Med lång erfarenhet från basindustrin vet jag hur avgörande pålitliga elleveranser till konkurrenskraftiga priser är för svenskt näringsliv. Särskilt viktigt för SKGS de kommande månaderna är att påverka politikerna i Energikommissionen, som nu står inför en särskilt viktig fas i sitt arbete. Energiminister Ibrahim Baylan (S) har lovat att under våren komma med besked om reformer, som ska se till att den befintliga baskraften värnas. Partiföreträdarna har enligt våra källor det underlag på plats som behövs och en förhandling mellan partierna ska nu vidta. Det är givetvis glädjande besked för basindustrin, men samtidigt kan vi konstatera att det ännu är upp till bevis för både regering och opposition.

SKGS kommer att arbeta aktivt för att våra budskap når fram till partierna under deras fortsatta samtal om framtidens energipolitik.

Carl-Michael Raihle
Ordförande, SKGS

 

läs hela nyhetsbrevet här