12 april, 2017

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #2 2017

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Ökad efterfrågeflexibilitet på el är en åtgärd som många lyfter som ett måste i framtiden för att det svenska elsystemet fortsatt ska kunna hålla hög klass. Det är nästan så att ökad ”flex” framhålls som svaret på alla utmaningar vi kan tänkas stå inför i ett elsystem med avsevärt större andel variabel elproduktion än idag. Men är verkligen efterfrågeflexibilitet lösningen på alla elmarknadens problem? Nej, så enkelt är det inte, men flexibilitet har en roll att spela, säger vi inom basindustrin.

För oss är det helt avgörande att efterfrågeflexibilitet alltid är en fråga om frivillighet. Om vi skulle tvingas att flexa vår elanvändning för att balansera elsystemet skulle det slå direkt mot vår förmåga att producera och därmed mot exporten, jobben och Sveriges BNP. Vi ser det som lika självklart att efterfrågeflexibilitet ska prissättas av marknaden och att värdet inte ska definieras politiskt.

Inom basindustrin finns företag som redan idag är flexibla i sin elanvändning och andra som inte alls har samma möjlighet. Om ett företag flexar eller inte handlar inte om vilja, utan om att ett antal parametrar måste finnas på plats. Dessa kan du lära dig mer om i vårt nyhetsbrev. Du kan också ta del av kommentarer från fyra välkända basindustrier om hur de ser på efterfrågeflexibilitet.

Läs också gärna vårt remissvar på Energimarknadsinspektionens (Ei) rapport Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet.

Jag vill passa på att önska dig en Glad Påsk!

Carl Michael-Raihle
Ordförande, SKGS

Läs det senaste nyhetsbrevet här!