16 maj, 2018

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #2 2018

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Jag bedömer att resultaten avviker från vad många svenska beslutsfattare har trott. Ofta har det debatterats att en av den svenska industrins konkurrensfördelarna är låga elpriser. En blick endast på elpriset ger dock en för snäv bild. När nätkostnader, skatter, och avgifter lagts till och avdrag gjorts träder en annan bild fram.

När riksdagspartierna nu funderar över nästa mandatperiod och vilka åtgärder som kan stärka Sveriges konkurrenskraft hoppas jag att de tar till sig budskapen i Swecos rapport. Politiker i konkurrentländerna tävlar med Sveriges beslutsfattare om att erbjuda attraktiva villkor för investeringar. Elkostnaderna är en viktig del av detta.

Detta nyhetsbrev ägnas helt åt Swecos rapport och om reaktioner från företag och politiker. Jag hoppas att både artiklar och rapporten ska fortsätta leda till intressanta diskussioner. Trevlig läsning!

Med vänlig hälsning
Carl-Michael Raihle, ordförande SKGS

 Läs det senaste nyhetsbrevet från SKGS