06 april, 2016

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #3 2016

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Hej!

Regeringspartierna berättade i ett gemensamt utspel i DN den 27 mars att de vill se ett elsystem, som bygger på 100 procent förnybar elproduktion inom 20 år. Detta innebär i praktiken att de sex yngre kärnkraftsreaktorerna avvecklas innan de når sina tekniska livslängder.

Beskedet oroar SKGS och den samlade basindustrin. Vi befarar ett mindre robust elsystem med sämre elkvalitét och högre kostnader än idag, vilket skulle slå direkt mot svensk konkurrenskraft, jobben och vår gemensamma välfärd. Därför kräver vi nu svar av regeringen: hur ska effektbalansen, leveranssäkerheten och ett konkurrenskraftigt systempris garanteras?

Vi förväntar oss att svar ges under SKGS vårmöte den 29 april. Under mötet kommer SKGS även att presentera basindustrins vision för framtidens elsystem. Se till att inte missa det genom att anmäla dig redan idag!

Carl-Michael Raihle
Ordförande, SKGS

läs hela nyhetsbrevet här