27 juni, 2017

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #3 2017

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Juli är i antågande och snart blir det semester och välbehövlig vila, även för oss i SKGS. Men innan dess vill vi ge en uppdatering om vårt senaste arbete och inspel inför Almedalen.

SKGS säger nej till ett särskilt stöd till havsbaserad vindkraft, eftersom det vare sig genererar ytterligare klimatnytta eller adresserar de utmaningar som det svenska elsystemet kan komma att stå inför.

Vi har under lång tid efterfrågat en elnätsreglering, som sätter stopp för elnätsbolagens övervinster och bättre än idag tillvaratar kundernas intressen. Vi välkomnar därför att Energimarknadsinspektionen (Ei) fått i uppdrag att ge förslag på skärpt reglering inför elnätbolagens kommande intäktsram 2020–2023 och vi är givetvis aktiva med inspel till Ei:s arbete.

Liksom många tidigare år är SKGS på plats i Almedalen. Vi arrangerar ett seminarium om elektrifieringen av svensk industri, vi deltar i andras arrangemang och vi ser fram emot ett antal givande möten.

Allt detta och mycket mer kan du läsa om i nyhetsbrevet.

Med önskan om en energigivande sommar,

Carl Michael-Raihle
Ordförande, SKGS

Läs det senaste nyhetsbrevet här!