04 maj, 2016

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #4 2016

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Hej!

Hinner Energikommissionen enas i tid? Maj är en ödesmättad månad för svensk energipolitik. Före sommaren måste politiska besked komma som gör att landets kärnkraftsägare kan besluta om nödvändiga investeringar i oberoende härdkylning. Även de politiska knutarna gällande fastighetsskatten på vattenkraft och stödsystem till förnyelsebar el behöver lösas upp.

Basindustrin ser med oro på situationen eftersom vi vet hur brist på politiska besked skulle slå mot dagens elsystem, våra företag och i förlängningen svensk ekonomi. Vi har dock stora förväntningar på Energikommissionen och förväntar oss att alla partier bidrar konstruktivt i förhandlingarna.

Några besked om effektskatten eller andra politiska åtgärder presenterades tyvärr inte av energiministern under SKGS vårmöte den 29 april 2016. Likväl ser SKGS tillbaka på en lyckad halvdagskonferens, där några av de tyngsta auktoriteterna inom basindustrin och energisektorn lyfte sina krav på framtidens elsystem. Under vårmötet presenterade även SKGS basindustrins vision för framtidens elsystem, vilket du kan läsa mer om i detta nyhetsbrev.

Avslutningsvis var SKGS besked under vårmötet tydliga: värna och utveckla det redan världsledande elsystem vi har idag för att säkra leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser.

Carl-Michael Raihle
Ordförande, SKGS

 

Läs hela nyhetsbrevet här