27 september, 2016

Nyhetsbrev

Energiperspektiv #6 2016

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Äntligen – ropade vi på SKGS när regeringen presenterade sin budgetproposition för 2017, eftersom vi ser dess innehåll som ett välkommet besked för Sveriges elförsörjning.

Energiminister Ibrahim Baylan har vid flera tillfällen senaste tiden varit tydlig med att energiöverenskommelsen från juni ska levereras och att det nu är dags för verkstad. Det tycker vi är bra och vi ser fram emot ett intensivt propositionsår 2017.

De frågor vi tror kommer att trenda i höst är elcertifikatssystemet efter 2020, marknadsdesign och leveranssäkerhetsmål.

Klart är att energidebatten fortsätter. SKGS kommer att följa utvecklingen med stort intresse och engagemang och inte minst fortsätta kampen för ett leveranssäkert, koldioxidsnålt och konkurrenskraftigt elsystem i världsklass.

Carl-Michael Raihle
Ordförande, SKGS

 

Läs hela nyhetsbrevet här!