17 februari, 2014

Nyhetsbrev

Energiperspektiv februari 2014

Välkommen till 2014 års andra Energiperspektiv

Hej,

I slutet av januari lade EU-kommissionen fram sitt förslag till klimatpaket som ska gälla fram till 2030. Som väntat valde man att slopa de bindande, nationella målen om ökad andel förnybar energi för att istället fokusera på målet om utsläppsminskningar. Förslaget får kritik från miljörörelsen för att inte vara tillräckligt ambitiöst, men det gillas också, av till exempel Storbritannien som menar att länderna själva ska kunna avgöra hur de vill minska sina koldioxidutsläpp. Förslaget kommer närmast att diskuteras av EU:s regeringschefer vid ett möte den 20-21 mars.

I Tyskland fortsätter diskussionen om energipolitiken och regeringen försöker nu, på initiativ av energi- och ekonomiminister Sigmar Gabriel att hitta olika sätt att skära ner på subventionerna till förnybar energi. Grannlandet Polen, som är en storkonsument av kol, vill nu hitta alternativ, men går en annan väg än Tyskland i sin energiomställning och strävar istället efter att bygga både ny kärnkraft och att komma igång med utvinning av skiffergas, vilken dock har hindrats av krångliga regleringar.

För USA:s del har skiffergasen som bekant inneburit reducerade koldioxidutsläpp. Obama nämnde detta i sitt State of the Union-tal, som ett lyckat exempel på den energistrategi han kallar all-of-the-above. Däremot sa han inget om vare sig kol- eller kärnkraft, trots att de tillsammans står för mer än hälften av landets elproduktion.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet