15 januari, 2014

Nyhetsbrev

Energiperspektiv januari 2014

Välkommen till 2014 års första Energiperspektiv!

Hej,

Det nya årets inleds inom energiområdet i full fart. Om en vecka lägger EU-kommissionen fram sitt förslag till nya klimat- och energimål fram till 2030. Den förnybara energins ställning är en av stötestenarna – ska krav på användning av förnybar energi vara bindande eller inte? På ena sidan står Storbritannien som menar att det räcker med tuffa utsläppskrav. Premiärminister David Cameron är också en förespråkare för Europeisk skiffergas och kan betrakta det som en framgång att EU:s regeringar innan jul enades om att inte införa hårdare krav på miljöprövning i samband med skiffergasutvinning. På andra sidan står Tyskland som tycks få nöja sig med en kompromiss som innebär hårdare krav på energeffektivisering, istället för förnybarhetsmål.

I detta årets första energiperspektiv kan du också läsa om gasproduktionen i USA som fortsätter att öka, om än inte lika snabbt som tidigare. Innan jul slöts också ett samarbetsavtal med Kina om att dela med sig av teknisk expertis för att påskynda utvecklingen av skiffergasutvinning även där.  Det växande energibehovet i Kina innebär dock att även kolproduktionen slår nya rekord.

Hälsningar,
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet