16 juni, 2014

Nyhetsbrev

Energiperspektiv juni 2014

Välkommen till vårens sista Energiperspektiv!

Hej,

Ryssland och Kina skrev i slutet av maj under ett trettioårigt avtal vilket innebär att Ryssland ska leverera en femtedel av Kinas gasbehov. Det ökar trycket på den europeiska marknaden som också vill köpa den ryska gasen. Samtidigt pågår försök i Europa att hitta vägar att frigöra sig från det Ryska energiberoendet och Tyskland väntas häva förbudet mot fracking nästa år.

I Nordamerika handlar diskussionen mer om minskade koldioxidutsläpp kontra ekonomi och jobb. Obama har lanserat en ambitiös klimatplan men vissa befarar att den kommer att leda till ökade kostnader för industrin och därmed påverka arbetsmarknaden negativt. Kanada å andra sidan har tillsammans med Australien uttalat att man inte kommer att vidta några åtgärder för att minska koldioxidutsläppen som i sin tur hotar jobben.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet här