24 juni, 2015

Nyhetsbrev

Energiperspektiv juni 2015

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS.

Att effektbalansen upprätthålls är A och O för oss i den elintensiva industrin. Vi måste kunna lita på en säker tillgång till el av god kvalitet varje timme, varje dag, året runt. I och med E.ON.:s besked gällande O2:s framtid står vi nu inför ett scenario som Svenska Kraftnät varnat för och som kan ge perioder med effektbrist från Gävle och söderut. Frågeställningen är alltför allvarlig för att hantera med en det-löser-sig-nog-attityd. Vi vill se konkreta besked från regeringen om åtgärder. Att enbart förlänga effektreserven är inte en långsiktig lösning. Det duger inte heller att hänvisa till Energikommissionens arbete.

Vi vill se ökat samarbete mellan de tre myndigheterna inom energiområdet. De måste presentera oss och andra intressenter gemensamma och samlade bilder av effekter på elsystemet av aviserade åtgärder.

Energimarknadsinspektionen har börjat ge besked om elnätsföretagens intäktsramar 2016-2019. Det vi hittills sett verkar vara steg i rätt riktning, men SKGS kommer att ytterligare analysera och återkomma i frågan.

SKGS är aktiva i debatten om svensk energipolitik både på riksnivå och regionalt. I det här nyhetsbrevet kan ni läsa vår senaste debattartikel på DN Debatt och ett exempel på regionalt inlägg, denna gång i Dalarna.

Almedalsveckan 2015 samlar inte mindre än 3 322 arrangemang. SKGS lyfter fram industrins perspektiv på svensk energipolitik vid tre olika tillfällen under måndagen, tisdagen och onsdagen i Visby.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila till energiperspektiv@skgs.org

Med vänlig hälsning,
Tom Erixon
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs hela nyhetsbrevet här