18 mars, 2014

Nyhetsbrev

Energiperspektiv mars 2014

Välkommen till 2014 års tredje Energiperspektiv

Hej,

Rysslands aggression mot Ukraina har satt fokus på frågan om Rysslands möjligheter att stänga av gasleveranser som ett påtryckningsmedel. Utvecklingen under senare år har dock gjort att dessa minskat väsentligt. Bland annat har Rysslands betydelse som gasleverantör minskat; under 2012 var Norge en större gasexportör till europeiska länder än Ryssland. Ökade möjligheter att köpa flytande naturgas (LNG) bidrar också till detta och i USA försöker man nu snabba på tillståndsprocesser för projekt som rör LNG som sedan kan exporteras till exempelvis Europa. Dessutom har Ukraina egna skiffergasreserver som bedöms kunna räcka för landets konsumtion i decennier. Sammantaget gör detta att Europa blir allt mindre beroende av rysk gas, vilket också får säkerhetspolitiska konsekvenser.

Inom EU diskuteras nu de klimatmål som ska gälla fram till 2030 och hur dessa kan förenas med konkurrenskraft för det europeiska näringslivet. Flera länder pekar på att målen måste vara på en ”realistisk nivå”. Samtidigt har ett antal ledande företrädare för både kemi- och tillverkningsindustrin gått ut och varnat för riskerna med energipriser som inte är konkurrenskraftiga. Hela den europeiska kemiindustrin kan slås ut, i likhet med vad som tidigare skett inom textilbranschen, menar till exempel en företrädare.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet