24 mars, 2015

Nyhetsbrev

Energiperspektiv mars 2015

Läs senaste numret av Energiperspektiv - ett nyhetsbrev från SKGS.

Hej!

Som ny ordförande för SKGS hälsar jag dig välkommen till 2015 års första Energiperspektiv. Jag ser fram emot uppdraget att få leda basindustrins energisamarbete, eftersom Sveriges elförsörjning är oerhört viktig för industrins konkurrenskraft, för jobben och för den svenska ekonomin och välfärden. Vi är i en mycket viktig tid för energifrågorna både i Sverige och inom EU. SKGS roll att säkerställa att basindustrins behov och perspektiv får genomslag i politiken fortsätter därför att vara mycket viktig.

Jag vill ta tillfället i akt att hälsa Anna Holmberg välkommen som SKGS nya energidirektör. Hennes långa erfarenhet från näringslivet och kunskap om näringspolitik kommer att bidra till att SKGS kan fortsätta att vara en stark röst i debatten.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila till energiperspektiv@skgs.org

Med vänlig hälsning,

Tom Erixon
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

www.skgs.org

Läs nyhetsbrevet här