26 november, 2015

Nyhetsbrev

Energiperspektiv november 2015

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Hej!

Moderaterna kallade nyligen vattenkraften för den svenska elproduktionens ”kronjuvel”. SKGS är benägna att hålla med. Vattenkraften är en viktig förklaring till vårt stabila elsystem, som under många år har säkrat svensk konkurrenskraft. Att vattenkraften är en koldioxidfri och förnybar form av elproduktion gör knappast saken sämre.

I detta nummer av SKGS nyhetsbrev tittar vi närmare på den svenska vattenkraften, dess betydelse för basindustrin och inte minst hoten mot morgondagens vattenkraftproduktion.

Vi besöker även ett av basindustrins mest anrika företag, skogsindustrikoncernen Holmen AB, som under sina drygt 400 år i branschen har hunnit med att producera allt ifrån bössor till världsledande pappersprodukter och passande också vattenkraft.

SKGS kommenterar även Svenska Kraftnäts nätutvecklingsplan 2016–2025. Det är en välskriven rapport som ger en god överblick av investeringarna i elnätet under det kommande decenniet. De höjningar av stamnätstarifferna, som kommer att bli resultatet, ser vi dock som oacceptabla.

Inom kort lämnar jag min post som vd för Ovako och blir i stället vd för Alfa Laval. Därmed avgår jag också som ordförande för SKGS. Jag är övertygad om att min efterträdare kommer att förvalta basindustrins röst i energidebatten på bästa sätt. Det är särskilt viktigt under 2016, då Energikommissionen presenterar sitt slutbetänkande om framtidens energipolitik. För basindustriföretagen är det avgörande att framtidens elsystem garanterar leveranssäker el till internationellt konkurrenskraftiga priser – det budskapet måste lämna avtryck i Energikommissionens betänkande.

Med vänlig hälsning

Tom Erixon

Ordförande SKGS

 

Läs hela nyhetsbrevet här