14 oktober, 2013

Nyhetsbrev

Energiperspektiv oktober 2013

Välkommen till oktober månads Energiperspektiv

Hösten har gjort sitt definitiva intåg över landet  och det har hunnit bli oktober, och därmed dags för en ny omgång av Energiperspektiv. Vi blandar som vanligt svenska och utländska nyheter i en ambition att bidra med nya och vidgade energiperspektiv. Ett särskilt välkommen till dig som är ny prenumerant och läser detta för första gången.

I detta nummer av Energiperspektiv följer vi upp förra månadens nyhet om brittiska Liberaldemokraternas omsvängning i energifrågan med två ytterligare nyheter från Storbritannien, om subventioner till förnybar energi och förslag från Labour för lägre energipriser. Vi rapporterar också om Japan, där användningen av fossil energi nu ökar, liksom utsläppen. Och om Tyskland där debatten om effekterna av landets pågående energiomställning fortsätter att diskuteras, samt ett oväntat kritiskt inspel från den franska IMF-chefen om negativa effekter av omfattande energisubventioner. Avslutningsvis vill vi också gärna uppmärksamma den svenska diskussionen om vattenkraften där bl.a. undertecknad tillsammans med Svenskt Näringslivs vice VD Annika Lundius gjort ett debattinlägg.

Som vanligt har vi också med en redovisning av månadens energiprisindex från PWC.

Har du frågor eller synpunkter på Energiperspektiv? Maila gärna till energiperspektiv@skgs.org

Hälsningar,
Jan Johansson
Ordförande basindustrins energisamarbete SKGS

Läs nyhetsbrevet