28 oktober, 2015

Nyhetsbrev

Energiperspektiv oktober 2015

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS

Hej!

Så har det blivit vintertid. Inte bara när det kommer till klockor utan även i allra nordligaste delarna av Sverige, där snön har börjat lägga sig. Nu återstår att se vilken typ av vinter vi kommer att få – mild, normal eller isande kall.

I år kan basindustrins företag vara trygga med att dagens produktionsmix tillgodoser deras behov av levereranssäker el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Många företag oroar sig dock för vad som händer efter att de fyra äldsta kärnkraftsreaktorerna avställts i förtid, senast 2020.

SKGS delar företagens oro. Vi gläds därför åt att allt fler riksdagspartier vänder sig emot straffskatten på kärnkraft, den så kallade effektskatten. Nu vill allt från M till SD, FP och KD sänka effektskatten. FP går längst och vill avskaffa skatten i sin helhet redan under mandatperioden.

Att vi bör ta vara på den elproduktion vi har, snarare än att sjösätta en helt ny energipolitik och investera i nya kraftverk, är ett av våra viktigaste budskap till Energikommissionen. Förklaringen är enkel: elmarknaden har sällan varit så osäker på teknik- och prisområdet. Tekniken ändras i rasande fart och om regeringen genom stöd satsar stora belopp på fel slags elproduktion kan det långsiktigt få dyra konsekvenser för elförsörjningen och därigenom för oss i basindustrin.

Bakom våra företag står över 400 000 människor som arbetar inom eller med basindustrin. I många fall är hela samhällen beroende av den industri som finns på orten. Två sådana exempel är Gällivare och Skellefteå, där metallbolaget Boliden är en av de största arbetsgivarna. Om bolaget skulle få problem, eller rent av lämna orterna, till följd av exempelvis långvarig effektbrist, skulle det få dramatiska konsekvenser för den lokala ekonomin, tillgången på arbete och samhället i stort.

Sist men inte minst beklagar SKGS riksdagens beslut att i detta läge rösta fram en ambitionshöjning för elcertifikatsystemet. Inte för att vi motsätter oss utbyggnaden av mer vindkraft, men utbyggnad av väderberoende kraft förutsätter att det finns stabil planerbar och reglerbar kraft med långsiktigt goda förutsättningar på elmarknaden. Där är vi inte i dag och i förlängningen kan det innebära att det svenska elsystemet inte står pall för framtida vintrars stresstester.

 

Tom Erixon

Ordförande SKGS

 

Läs hela nyhetsbrevet här