23 september, 2015

Nyhetsbrev

Energiperspektiv september 2015

Läs senaste nyhetsbrevet från SKGS.

En stabil elförsörjning är ett måste för oss i den elintensiva industrin. Vi producerar dygnet runt, året om och därför måste det alltid vara ”kräm” i ledningen. Vissa av våra processer har dessutom väldigt stora effektbehov under kort tid. Det och mycket annat fick vi möjlighet att diskutera den 24 augusti när Energikommissionen besökte Stora Enso och SSAB i Borlänge. Diskussionen fortsatte sedan den 18 september under Energikommissionens första kunskapsseminarium i Stockholm.

SKGS finner det olyckligt att regeringen inte tog möjligheten att sänka skatten på vatten- och kärnkraft i sin budgetproposition. Därigenom missade regeringen en chans att värna existerande och väl fungerande kraftproduktion. Vi gläds dock åt att regeringen insett att ett omfattande stöd till havsbaserad vindkraft är fel väg att gå om man vill att framtidens elsystem ska kunna erbjuda leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser.

Framtidens effektreserv kommer med stor sannolikhet att vara i fokus för höstens energipolitiska debatt. SKGS är övertygade om att behovet av effektreserven ökar om fyra av landets tio kärnkraftsreaktorer avställs i förtid, som en konsekvens av historiskt låga elpriser och straffskatten på kärnkraft. Därför ställer vi oss bakom Miljö- och energidepartementets förslag att förlänga effektreserven till 2025.

Med vänlig hälsning

Tom Erixon
Ordförande SKGS

 

 

Läs hela nyhetsbrevet här