03 april, 2014

Rapporter

Energitoppen

Ta del av SKGS ranking av riksdagspartiernas energipolitik: Vilket är bäst och vilket är sämst när det gäller tydlighet, kostnad, försörjningstrygghet, långsiktighet och klimatutsläpp?

Ladda ner Energitoppen här (pdf)