13 april, 2012

Rapporter

Energiundersökning

SKGS har uppdragit åt analysföretaget United Minds att fråga svenska folket om de reella energipolitiska alternativen.

Ska en eller flera av dagens reaktorer bytas ut, eller ska de gamla reaktorerna tas ur drift utan att ersättas med nya? Och hur ser svenska folket på en eventuell uppgörelse om kärnkraften över blockgränsen? Resultaten från undersökningen är mycket tydliga: en överväldigande majoritet av svenska folket tycker att en del eller alla dagens kärnkrafsreaktorer ska kunna ersättas med nya. Bara var fjärde väljare anser att det inte ska vara tillåtet. Bland S-väljarna är mönstret detsamma, nära sex av tio S-väljare anser att några eller alla reaktorer bör kunna ersättas med nya. Bara var fjärde S-väljare är emot att nya reaktorer ska kunna byggas.

Ladda ner resultatet från undersökningen (pdf)