05 september, 2014

Pressmeddelanden

Ett första steg mot mer rimliga nätkostnader på elmarknaden

Näringsdepartementets beslut igår om införande av en ny metod för att fastställa nätavgifter på elmarknaden välkomnas av basindustrin. Det är ett steg i rätt riktning som behöver följas av fler steg för att skydda svensk industri mot orimligt höga kostnader för nätöverföringen. – Basindustrin står för 29 procent av Sveriges exportintäkter. Det är mycket viktigt &hellip; <a href="https://skgs.org/aktuellt/ett-forsta-steg-mot-mer-rimliga-natkostnader-pa-elmarknaden/">Continued</a>

Näringsdepartementets beslut igår om införande av en ny metod för att fastställa nätavgifter på elmarknaden välkomnas av basindustrin. Det är ett steg i rätt riktning som behöver följas av fler steg för att skydda svensk industri mot orimligt höga kostnader för nätöverföringen.

– Basindustrin står för 29 procent av Sveriges exportintäkter. Det är mycket viktigt att industrin ges goda villkor. Gårdagens besked om nätavgifterna är därför välkommet, men mer behöver göras för att begränsa företagens kostnader, säger Jan Johansson, ordförande i basindustrins energisamarbete SKGS. Det har länge stått klart att bristerna i den nuvarande regleringen av nätkostnader är så pass allvarliga att regelverket måste revideras. Den presenterade förändringen är bra men tyvärr inte tillräcklig. Det finns fortfarande mer att göra. En regleringsmodell som endast ska baseras på verkligt gjorda investeringar och kostnader ska inte räknas upp med nuanskaffningsvärde. På samma sätt är det principiellt fel att nätbolagen ska vara garanterade att få kostnadstäckning för utrustning som redan är avskriven. För basindustrin handlar det i grund och botten om konkurrenskraft på de globala marknader den är verksam på vilket är förutsättningen för långsiktig tillväxt och utveckling. – Det är viktigt för Sveriges exportintäkter och för jobben att fler åtgärder vidtas för att begränsa industrins kostnader, avslutar Jan Johansson.

För mer information, kontakta: Helén Axelsson, energi och miljödirektör Jernkontoret för SKGS, 070-370 92 31