18 februari, 2010

Pressmeddelanden

Ett välkommet lagförslag på kärnkraftsområdet

Basindustrin välkomnar att regeringen idag lägger fram en lagrådsremiss för att avskaffa avvecklingslagen och därmed öppna för möjligheten att ersätta de befintliga kärnreaktorerna med nya.

– Det här är ett mycket bra besked för den elintensiva basindustrin och våra anställda under rådande lågkonjunktur. Ett sådant beslut skulle förbättra framtidsutsikterna för basindustrin avsevärt samtidigt som Sverige tar ett aktivt ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser, säger Kenneth Eriksson, ordförande i svensk basindustris organisation SKGS.

Sverige var länge ett bra exempel på hur satsningar på ekonomisk tillväxt och klimathänsyn kan samspela. Med brett politiskt samförstånd byggdes den koldioxidfria elproduktionen ut på 60- och 70- talen. Det gav svensk industri förutsättningar att bli världsledande samtidigt som landets oljeberoende kunde brytas. Detta är grunden till Sveriges idag låga utsläpp av växthusgaser.

Sverige ska föra en aktiv politik och vara ett föregångsland på klimatområdet. Men det får inte innebära att politiken, med sina goda intentioner för klimatet, leder till industridöd. Därför måste vi i Sverige fortsätta satsa på den mest kostnadseffektiva elproduktionen – kärnkraften – samtidigt som satsningar görs på andra klimatneutrala alternativ.

Just nu växer insikten världen över om att kärnkraften behöver byggas ut och vara en del av den framtida energimixen för att möta både energibehovet och klimathotet. Senast häromdagen tillkännagav USA:s president Barack Obama att man ska ge lånegarantier för att bygga nya reaktorer i landet. Över 522 kärnreaktorer är nu under konstruktion eller under planering runt om i världen.

– Det är viktigt att Sverige får ett snart beslut om denna lagändring så att de kärnreaktorer som hamnar över ålderstrecket kan ersättas. Sverige är, som industriland, beroende av att ha tillgång till klimatvänlig el till konkurrenskraftiga priser för att behålla vår konkurrenskraft i en globaliserad värld, avslutar Kenneth Eriksson.

Kontaktpersoner
Kenneth Eriksson, ordförande SKGS 070 591 52 77
Lars-Erik Axelsson, presskontakt SKGS 070 587 72 28

Läs pressmeddelandet (pdf)