20 oktober, 2020

Aktiviteter

Flexibilitet i fokus på webbinarium

Den 25 september arrangerade SKGS ett webbinarium på tema flexibilitet. Industrins möjligheter att anpassa sin elanvändning till elutbudet är en central fråga för framtidens elsysem.

Stina Gustafsson och Linda Thell från Svenska kraftnät inledde med att redogöra för Svenska kraftnäts arbete med den framväxande marknaden för stödtjänster, som bidrar till att upprätthålla balans och driftsäkerhet i elsystemet. Efterfrågeflexibilitet, i form av minskad elanvändning, kommer att vara en viktig del av framtidens elmarknad. Nya tekniska lösningar ger förutsättningar för nya lösningar.

Martin Hagberg och Ebba Löfblad, från det långsiktiga forskningsprojektet NEPP (North European Energy Perspectives Project) påtalade bristen på aktuella studier om efterfrågeflexibilitet hos industrin. Det behövs säkrare siffror på hur mycket flexibilitet industrin kan bidra med utan att det går ut över produktionen. Enligt flera studier är potentialen störst inom skogsindustrin, men få industrier har undersökt de egna förutsättningarna att bidra till effektbalansen.

Henrik Julin, Vattenfall Power Management, påpekade att behovet av flexibilitet medför kostnader som i slutänden belastar elanvändarna. Det finns en trend mot dyrare avgifter. Förmodligen kommer Svenska kraftnät att föreslå en ny frekvenshållningsavgift.

– Jag vill tacka alla som medverkade på den digitala scenen och deltog i den efterföljande diskussionen. Diskussionen om användarflexibilitetens potential kommer att fortsätta. Ibland förs användarflexibilitet fram som en sorts universallösning för att hantera en större andel icke planerbar elproduktion. Inom basindustrin vet vi att det inte är så enkelt att justera ned och upp produktionen med kort varsel, eftersom det finns både ekonomiska och tekniska utmaningar med detta, säger Johan Bruce, verksamhetsansvarig på SKGS.

Hela webbinariet finns att se här. Presentationerna finner ni på följande länkar; Svenska kraftnät, NEPP, Vattenfall och Mentifrågor.