31 januari, 2014

Remissyttranden

Förslag till förändringar i lagen finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet

Remissvar: SKGS har getts möjlighet att yttra sig över rubricerat förslag och har inget av principiell vikt att invända. Utredningsarbetet har pågått sedan början av 2012. SKGS anser det nu vara angeläget med ett politiskt beslut om de långsiktiga avgiftsvillkoren för kärnkraftsindustrin.

Ladda ner remissvaret