04 september, 2015

Pressmeddelanden

Förtida stängning i Ringhals allvarligt för svensk industri

Vattenfall har idag meddelat att drift av reaktorerna Ringhals 1 och 2 som längst är möjlig till 2020. Svensk industri är starkt oroade hur Sverige ska kunna upprätthålla effektbalansen i de södra delarna av landet.

’- Vattenfalls besked är djupt oroande. Koldioxidfri elproduktion läggs ned och risken för effektbrist för svensk industri ökar, säger SKGS energidirektör Anna Holmberg.

– Det vilar ett tungt ansvar på politikerna för att fungerande elproduktion slås ut innan den nått sin tekniska livslängd. Kraftiga subventioner till förnyelsebar el har gett en överkapacitet på marknaden, vilket i sin tur tryckt ned elpriset. Både förra och nuvarande regeringen har höjt effektskatten på kärnkraft till en nivå, som gör att kalkylen inte går ihop. Tillsammans har denna politiska påverkan starkt bidragit till dagens besked om R1 och R2 och tidigare aviseringar om Oskarhamns 1 och 2, fortsätter Anna Holmberg.

Myndigheten Svenska Kraftnät, som har ansvaret för att upprätthålla balansen i den svenska elförsörjningen, har tidigare skrivit till regeringen att en stängning av R1, R2, O1 och O2 ”markant skulle öka risken för effektbrist i södra Sverige (elområde 3 och 4)”.

– Svensk Industri är beroende av konkurrenskraftig och stabil elförsörjning. Vi är mycket bekymrade över hur Sverige ska kunna upprätthålla effektbalansen i de södra delarna av landet. Vi vill att regeringen omgående justerar ned effektskatten till en nivå, som möjliggör fortsatt drift av väl fungerande kärnkraftsreaktorer. Dagens besked ökar också ytterligare pressen på Energikommissionen att skapa villkor som möjliggör investeringar i nya kraftverk. Stäng i nuläget inga dörrar för något kraftslag, avslutar Anna Holmberg.

För information kontakta:
Anna Holmberg, energidirektör SKGS, 072-722 72 44