28 oktober, 2015

Nyheter

Gällivare går under utan trygga elleveranser

Svensk export drabbas hårt om basindustrin förlorar tillgången på leveranssäker el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Men bakom siffrorna finns människor och hela samhällen. Om gruvnäringen erfar långvarig effektbrist får det förödande konsekvenser för orter som Gällivare och Skellefteå. Det säger Kerstin Konradsson, affärsområdeschef smältverk hos Boliden.

Boliden är med sina 4 900 anställda ett av våra största metallbolag. Företaget äger bland annat koppardagbrottet Aitik i Gällivare, som är landets största, och underjordsgruvan Garpenberg, som är landets äldsta men nu också en av världens mest moderna. Smältverket Rönnskär i Skellefteå byggdes för 85 år sedan i syfte att processa den komplexa guldmalm som i mitten av 1920-talet hittats i det som nu är samhället Boliden. Idag har Boliden gruvor och smältverk över hela Norden inklusive Irland. Något som förenar bolagets anläggningar är att de på olika sätt är världsledande. Kerstin Konradsson förklarar varför:

– Mycket baseras på vår teknik och kompetens sprunget ur erfarenheten att hantera komplexa och låghaltiga malmer. Trots malmernas beskaffenhet och att vi lever i ett högkostnadsland har våra anläggningar väldigt hög produktivitet. Dessutom återvinner vi metallen från gammal hemelektronik vid Rönnskär, vilket gör vår produktion unik i sitt slag.

Leveranssäker el till internationellt konkurrenskraftiga priser är avgörande för ett metallbolag. Boliden förädlar 2 TWh om året och är därmed en av landets största elkunder. Därför är det inte särskilt konstigt att energi utgör ungefär en femtedel av bolagets kostnader. Boliden liksom övrig svensk basindustri har byggt sin verksamhet på tillgången till tillförlitlig och billig el. Det har varit en förutsättning för teknikutvecklingen kring de mycket elintensiva processerna. Kerstin Konradsson menar att framtidens energipolitik spelar stor roll för Boliden:

– Eftersom vi verkar på en internationell marknad sätts priserna på våra metaller globalt. Vi kan inte plocka ut kostnadsökningar i kundledet. Därför är det som politiken kan göra här hemma viktigt för våra marginaler. För oss är det särskilt prioriterat att våra politiker upprätthåller leveranssäkerheten. Plötsliga elavbrott innebär nämligen stora produktionsstörningar och i värsta fall miljöutsläpp och skador för den anläggning som drabbas.

Boliden är en av de största arbetsgivarna i såväl Gällivare som Skellefteå. Varje arbetstillfälle i bolaget genererar dessutom tre indirekta arbetstillfällen som bidrar till att upprätthålla andra viktiga samhällsfunktioner, till exempel skolor, sjukvård och infrastruktur. Boliden är även en stor sponsor av Skellefteå AIK, men stöttar även mindre idrottsföreningar och det lokala kulturlivet.

På frågan om vad som skulle hända Gällivare och Skellefteå om Boliden försvann tror Kerstin Konradsson att det skulle få en dramatisk påverkan på bygden. Boliden är till mångt och mycket en förutsättning för den lokala tillväxten och hon menar vidare att det är svårt att ersätta verksamheterna med nya arbetstillfällen. Särskilt eftersom bolaget behöver många olika former av kompetenser och anställer människor såväl med som utan akademisk utbildning.

Kerstin Konradsson varnar även för att minskad tillgång på leveranssäker el till internationellt konkurrenskraftiga priser kan påverka var Boliden väljer att investera i framtiden:

– Vi verkar i en bransch som kräver långsiktigt agerande och våra  planer sträcker sig minst tio år fram i tiden. Boliden fattar inte investeringsbeslut i miljardklassen om vi inte har en långsiktigt lönsam kalkyl. Elleveranserna är en viktig del av den kalkylen och påverkas tryggheten på den svenska elmarknaden kan det långsiktigt påverka vårt intresse av att satsa i Sverige.

När det gäller Bolidens syn på framtidens energipolitik är budskapen till Energikommissionen tydliga:

– Väderberoende el fungerar inte för våra processer. Boliden behöver en stabil tillgång på el och vi har en väldigt bra produktionsmix i Sverige idag med låga CO2-utsläpp. Vad gäller energidebatten tycker vi att den går i fel riktning. Man lutar åt mer förnybart och tror att vi ska klara försörjningen på det sättet. Men då saknas trygghet i elleveranserna och då hotas den svenska gruvnäringen i grunden, avslutar Kerstin Konradsson.

 

Kerstin Konradsson boliden

Foto: Boliden