26 juni, 2012

Aktiviteter

Ger Sveriges energi- och klimatpolitik fler jobb i ”Långtbortistan”? – ett samtal om energi- och klimatpolitik för framtidens konkurrenskraft

Svenskt Näringsliv, SKGS, och Svensk Energi bjuder in till seminarium onsdagen den 4 juli, Almedalen 2012: 15.30-17.30, Högskolan Gotland, B25 Såväl inom Sverige som i EU diskuteras färdplaner för kraftigt minskade klimatutsläpp med utblick mot 2050. Hur Sverige och Europa kan balansera konkurrenskraft med ambitiösa mål är en av de stora knäckfrågorna, särskilt i avsaknad av ett globalt ramverk för klimatet. På seminariet diskuteras om den energi- och klimatpolitik som förs i Sverige och inom EU leder till att vi står bättre rustade inför framtiden – kan vi klara målen och samtidigt öka konkurrenskraften? Vilka styrmedel behövs, och hur tar vi bättre tillvara på innovationskraften och affärsmöjligheterna i klimatomställningen?

Inledare
på temat energi- och klimatpolitiken, konkurrenskraften och innovationerna: Martin Ådahl, VD tankesmedjan Fores

Christian Sandström, Tekn. Dr. och rapportförfattare, Timbro, ”Guld och gröna jobb – om Europas nya tillväxtpolitik”

Panelsamtal

Efter inledarna följer två panelsamtal, det första svarar på frågan Vad krävs av energi- och klimatpolitiken för att den ska hjälpa – inte stjälpa – ”Sverige som framtidsnation”. Det andra samtalet rör hur en energi- och klimatpolitik för framtidens konkurrenskraft kan skapas.

Medverkar gör: Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv Kjell Jansson, Svensk Energi

Moderator: Nicklas Mattsson, Svenskt Näringsliv

Avslutning med mingel

Om du vill veta mer, kontakta någon av oss:
Inger Abrahamson, inger.abrahamson@svenskenergi.se, 0708-94 26 39,
Maria Sunér Fleming, maria.suner.fleming@svensktnaringsliv.se, 073-3017315 eller
Lina Palm, lina.palm@skogsindustrierna.org, 070-3971449