30 oktober, 2009

Pressmeddelanden

Glädjande besked om planer på ny elproduktion

Dagens besked från Industrikraft och Vattenfall att utreda förutsättningarna för att gemensamt satsa på utbyggnad av kärnkraft och annan koldioxidfri elkraft i Sverige är mycket glädjande, säger Kenneth Eriksson, SKGS ordförande. Det öppnar möjligheter för svensk industri att få säker och konkurrenskraftig elförsörjning i framtiden. Tillräcklig tillgång till internationellt låga priser är en förutsättning för &hellip; <a href="https://skgs.org/aktuellt/gladjande-besked-om-planer-pa-ny-elproduktion/">Continued</a>

Dagens besked från Industrikraft och Vattenfall att utreda förutsättningarna för att gemensamt satsa på utbyggnad av kärnkraft och annan koldioxidfri elkraft i Sverige är mycket glädjande, säger Kenneth Eriksson, SKGS ordförande.

Det öppnar möjligheter för svensk industri att få säker och konkurrenskraftig elförsörjning i framtiden. Tillräcklig tillgång till internationellt låga priser är en förutsättning för säkrad produktion och framtida investeringar i vår basindustri, fortsätter Kenneth Eriksson.

Riksdagens beslut att ta bort lagen om avveckling av kärnkraft och förbudet mot byggnad av nya kärnkraftsreaktorer samtidigt som en satsning görs på vind och bioenergi har skapat förutsättningar för Sverige att fortsätta på den väg som inleddes under 60- och 70- talen då den koldioxidfria elproduktionen byggdes ut i brett politiskt samförstånd.

Om det aviserade samarbetet mellan Industrikraft och Vattenfall leder fram till ny storskalig elproduktion i Sverige vore det ett stort steg framåt för klimatet, jobben och välfärden.

Nu måste Mona Sahlin och socialdemokraterna ta sitt ansvar så att Sverige kan återgå till politiskt samförstånd kring miljö och välfärd, avslutar Kenneth Eriksson.

Kontaktpersoner
Kenneth Eriksson 070 5915277
Lars-Erik Axelsson 070 5877228

Läs pressmeddelandet (pdf)