03 april, 2014

Aktiviteter

Grillning av politiker och direktörer om framtidens energi

SKGS anordnade den 2 april vårens första grillning. På grillen fanns både riksdagspolitiker, basindustrins VDar och myndigheternas GDar. Seminariet var mycket välbesökt, det filmades av Svt Forum och kan ses på TV fredagen den 3/4 kl 9-12.30 eller måndagen den 7/4 kl 12-15.30. Läs mer om vad som sades här…

TV-sändning från seminariet

Ta del av seminariet på SVT-play via länkarna nedan:

http://www.svtplay.se/klipp/1944151/grillning-av-vd-ar-gd-ar-och-energipolitiker-del-1

http://www.svtplay.se/klipp/1944009/grillning-av-vd-ar-gd-ar-och-energipolitiker-del-2

http://www.svtplay.se/klipp/1944089/grillning-av-vd-ar-gd-ar-och-energipolitiker-del-3

Presentationer

Industrin och energin, Peter Nygårds

Vad ger konkurrenskraft enligt politiker? Hur ska vi få ett energisystem som ger svensk basindustri konkurrenskraft? Det var huvudfrågan under onsdagens ”grillning” av riksdagsledamöter, generaldirektörer och vd:ar i SKGS regi.

Moderatorn Pernilla Ström bad riksdagspartiernas representanter att ge sina svar.
– Konsumenterna betalar dyrt för subventioner – framtidens lösning är en spelplan där alla energislag som uppfyller kraven ska få konkurrera på lika villkor – utan snedvridande subventioner, löd beskedet från Mats Odell (KD).
– Vi ska värna både vattenkraften och kärnkraften som givit oss stabil energi till rimliga priser, fyllde Eva Flyborg (FP) i.

Flera av politikerna underströk att det behövs investeringar i ny energiproduktion.
– Jag är rädd att det blir ett gap i produktionen när kärnkraften stängs. Nästa mandatperiod behövs beslut om vilken ny elproduktion som ska byggas, sa Lise Nordin (MP).
– Man kan inte överlåta till marknaden att avgöra vilken ny energiproduktion som ska till, framhöll Kent Persson (V).

Under diskussionen om vilken kraftproduktion man vill se framöver gavs flera bud.
– Vi ska inte bygga ny energiproduktion som släpper ut koldioxid, menade Johan Hultberg (M). Helena Lindahl (C) sa att ”kärnkraften är viktig för svensk basindustri, men ny kärnkraft kan bli dyrt för basindustrin”.
– Gamla produktionsanläggningar kräver politiska beslut nu. Jag ser stor potential i mer vindkraft och energieffektivisering, menade Lise Nordin (MP).

Ett besked gavs också av Ingemar Nilsson (S) om vad som inte bör ske:
– Vi har inte något partibeslut om att snabbavveckla kärnkraften.

Josef Fransson (SD) ifrågasatte för sin del behovet av att ställa om elsystemet:
– Laga inte något som inte är trasigt.

IMG_1778

VD-grillning om energipolitiken

Vad önskar ni er allra mest av nästa riksdag? Den frågan bad Ellinor Eriksson från SSU och Caroline Lagergren från MUF om svar på när de mötte ledande företrädare för svensk basindustri vid SKGS konferens.
– En energipolitik för konkurrenskraft, löd det kärnfulla svaret från Anders Fröberg, vd vid kemiföretaget Borealis.
– En blocköverskridande energiöverenskommelse ligger högt på vår önskelista, instämde Jan Johansson, vd på SCA.

Per-Erik Lindvall, direktör vid LKAB, gav ett svar om vilka attityder han önskar sig framöver:
– Insikten att välstånd inte kommer ur en bankomat. Vi behöver industri för vårt välstånd.

Under dialogen mellan ungdomsförbundare och direktörer gavs också politiska besked. Ellinor Eriksson från SSU slog fast att hon gärna ser en blocköverskridande energiöverenskommelse. Caroline Lagergren från MUF instämde, med tillägget att överenskommelsen ska ha rätt innehåll.

I slutet av samtalet riktade sig SCA:s Jan Johansson, direkt till företrädarna från MUF och SSU:
– Ni borde oroa er över den fallande trenden för investeringar i Sverige. Runt om i världen försöker politiker att locka investeringar till sitt land, det behöver vi arbeta med också i Sverige.

IMG_1824

Jonas Abrahamsson: En energiewende vore förödande för Sverige

– Det vore fullständigt förödande för ett litet exportberoende land som Sverige att försöka gå Tysklands väg med subventioner och förbud mot kärnkraft som det landet gjort i sin energiewende, det sa Jonas Abrahamsson, vd vid E.ON Nordic från scenen på SKGS energikonferens i onsdags.

Abrahamsson riktade hård kritik inte bara mot tysklands energipolitiker:
– Vi är så långt från en gemensam energipolitik i Europa som man kan komma. Länderna genomför nationella lösningar som äventyrar alla mål med energipolitiken: försörjningstryggheten, konkurrenskraften och miljön.

IMG_1792

”Vi behöver framöver ett tillskott av ny väderoberoende kraftproduktion”

Vilka utmaningar är störst på energiområdet? Det fick generaldirektörerna vid Energimyndigheten, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen fick ge sina besked om vid SKGS utfrågning.

Erik Brandsma, GD vid Energimyndigheten pekade ut elförsörjningen på sikt:
– Utmaningen som kommer efter 2020, när kärnkraft fasas ut. Hur ska vårt energisystem fungera då, det är den viktigaste utmaning vi har.

Mikael Odenberg, GD vid Svenska kraftnät slog fast hur den utmaningen ska mötas:
– Vi behöver framöver ett tillskott av ny väderoberoende kraftproduktion.

Ingen av generaldirektörerna såg Tysklands energiewende med teknikberoende subventioner som en väg framåt:
– Det är en horrör!, kommenterade Anne Vadasz-Nilsson, GD vid Energimarknadsinspektionen. (Horrör betyder enligt SAOL rysning eller förskräckelse.)