01 september, 2009

Debattartiklar

Handfast ledarskap inom klimatpolitiken önskas!

I december i år ska världens ledare samlas i Köpenhamn för att enas kring ett nytt globalt klimatavtal som ska ersätta Kyotoprotokollet.

Läs debattartikeln i VLT