23 april, 2018

Nyheter

Har svensk industri konkurrenskraftig elkostnad?

Onsdagen den 9 maj 2018 arrangerar SKGS ett frukostseminarium med representanter från näringslivet och politiken. Varmt välkomna!

Svensk basindustri tillverkar i Sverige men säljer på globala marknader. Att vara konkurrenskraftig gentemot tillverkare i andra delar av världen är därför avgörande. En faktor som definierar konkurrenskraften är elkostnaden. Med det avses inte enbart elpriset, utan den sammanlagda kostnad basindustrin betalar för elpris, nätavgifter samt skatt och avgifter.

I den svenska politiska debatten lyfts det ofta fram att elpriset i Sverige är lägre än i omvärlden och detta tas som inteckning för att svensk basindustris konkurrenskraft måste vara hög. Men hur ser det faktiskt ut om vi istället jämför elkostnaden i Sverige med omvärlden?

SKGS har låtit Sweco undersöka och modellera just detta. Resultatet visar med tydlighet hur viktigt det är att inte jämföra ”äpplen och päron” vid den här typen av analyser, utan att verkligen säkerställa att alla kostnadselement redovisas på ett jämförbart sätt innan några slutsatser dras. Resultaten visar också att politiska beslutsfattare i Sveriges konkurrentländer strävar efter att erbjuda basindustrin konkurrenskraftiga villkor med attraktiva elkostnader.

Datum: Onsdag 9 maj 2018
Tid: 08.30–10.00
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan: Senast 2 maj via webbformulär, klicka här.

Läs mer här!