07 juni, 2022

Nyheter

Henrik Sjölund, VD Holmen: ”Osäkerheten innebär att man inte vågar investera”

Höga och oförutsägbara elpriser har lett till flera produktionsstopp på Holmens pappersbruk i Norrköping den senaste vintern. Osäkerheten hotar även de investeringar som bolaget vill göra, säger Holmens vd Henrik Sjölund i en intervju med SKGS.

För Holmen är en stabil elförsörjning a och o, inte minst för pappersbruken som utgör den elintensiva delen av bolagets verksamhet.

– Det är jätteviktigt eftersom det har en direkt koppling till vår konkurrenskraft. Vi behöver ha en tillverkningskostnad som är på en rimlig nivå för att kunna sälja våra produkter på marknaden, säger Henrik Sjölund.

Men den senaste vintern har elförsörjningen varit allt annat än stabil, vilket har stört produktionen vid Holmens anläggning Braviken strax utanför Norrköping.

– Det har varit otrolig rörigt för oss under vintern. Vi har inte vetat från en dag till en annan exakt hur vi ska köra. När vi har höga elpriser är vår produktionskostnad på tok för hög, så vi har stängt ner kapacitet mer eller mindre beroende på hur höga och långa topparna har varit, säger Hedvig Johansson, produktionschef.

– Den här industrin är gjord för att gå 24 timmar om dygnet, året runt. När vi stänger ner kan vi få följdproblem som innebär att vi inte får i gång utrustningen. Det kan kosta oss väldigt mycket, dels i utökat underhåll när saker och ting går sönder, men också för våra kunder som kanske inte får sitt papper i tid, fortsätter hon.

Osäkerheten kring elpriset får negativa konsekvenser även på längre sikt, säger Henrik Sjölund

– Jag tror ingen vet exakt var priset ska hamna i framtiden. Men osäkerhet för ett företag som oss innebär att vi måste ta ställning till väldigt stora investeringar som vi skriver av över lång tid, och osäkerhet innebär att då vågar man inte. I slutändan handlar det ju om jobb, arbetstillfällen, skatteintäkter och så vidare.

Ytterst är de höga och oförutsägbara elpriserna ett hot mot den gröna omställningen, fortsätter han:

– På sikt vet vi att det är elektrifiering av samhället som krävs, allt från byggnation till industriprocesser och transport på sikt, men då krävs tillgång till grön el.

– Med rätt förutsättningar, det vill säga el till rimligt pris och inte flaskhalsar i systemet, så kan Sverige bidra jättemycket till den gröna omställningen. Vi har ett fossilfritt el- och energisystem i botten. Bygger vi ut det på rätt sätt så kommer vi kunna bidra långt utanför Sveriges gränser. Vi kommer dessutom att bidra till Sveriges välstånd.