27 januari, 2022

Nyheter

Historisk beslut om slutförvaret välkomnas av basindustrin

SKGS välkomnar regeringens beslut om slutförvaret för högaktivt kärnavfall. Långsiktiga och förutsägbara förutsättningar för kärnkraften är väsentliga för att säkra en konkurrenskraftig och stabil elförsörjning, både på både kort och lång sikt.

Tillgång till en stabil elförsörjning till en konkurrenskraftig kostnad i hela landet är viktigt för basindustrins konkurrenskraft idag och är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå klimatmålen med en bibehållen välfärd.

Svensk basindustri använder idag ca 40 TWh el årligen som förädlas till produkter som gör stor klimatnytta globalt när det exporteras. Svensk basindustri bidrar med välfärd genom att skapa arbetstillfällen i hela landet och bidrar med exportintäkter. Under de kommande decennierna står Svensk basindustri inför en omfattande omställning där Svensk basindustri utöver att bidra till att Sverige kan nå sina nationella klimatmål kan bidra med ökad välfärd och bidra till global klimatnytta genom export av fossilfria produkter. Detta samtidigt som arbetstillfällen och välfärd ökar.

SKGS välkomnar att regeringen nu ger kärnkraftsindustrin möjlighet att ta ansvar för hela slutförvarssystemet och därmed säkra fossilfria elleveranser till svensk industri.