27 mars, 2015

Pressmeddelanden

Höjd skatt på kärnkraft försvårar för Energikommissionen

Regeringen har idag gett besked om att den åter vill höja effektskatten. SKGS anser att regeringen därmed försvårar arbetet för Energikommissionen.

’- Regeringens besked är mycket olyckligt och det är en åtgärd som försvårar arbetet för den Energikommission som regeringen nyss tillsatt. Det är svårt att inte tolka regeringens besked som något annat än ett sätt att straffa ut kärnkraft från Energikommissionens arbete, säger SKGS energidirektör Anna Holmberg.

Sveriges elförsörjning står inför stora utmaningar. Inom tio år beräknas tre av dagens tio kärnkraftreaktorer vara avställda. Samtidigt kommer också en stor del av dagens produktion av vindel att ha uppnått sin tekniska livslängd och behöva ersättas. Kring 2040 förväntas samtliga dagens kärnkraftverk ha fasats ut enligt kraftverkens ägare.

– Genom att höja skatten och sänka lönsamheten för ett givet kraftslag försämrar regeringen förutsättningarna för att Energikommissionen ska kunna finna en lösning på Sveriges långsiktiga utmaning. Energikommissionens uppgift – att skapa villkor som bidrar till ett konkurrenskraftigt elsystem – blir därmed svårare, avslutar Anna Holmberg.

För mer information kontakta:
Anna Holmberg, energidirektör SKGS, 08-762 72 44, 072-722 72 44